Mae’r Amgueddfa yn agor!

ORIAU YMWELD


Ionawr 8fed : yn anffodus o heddiw ymlaen bydd yr Amgueddfa ar gau i ymwelwyr oherwydd gwaith hanfodol. Ymddiheuriadau, a gobeithio eich croesawu yma eto yn fuan.


Byddwn yn parhau i awyru, cyfyngu ar niferoedd a glanhau yn drwyadl er mwyn cymryd bob gofal o'n hymwelwyr.

Yn dilyn Asesiad Risg (2/12/2021) gweithredir yr isod ::

  • • Byddwn yn parhau i ddisgwyl i oedolion wisgo mwgwd tra yn yr Amgueddfa- dyna’r ddeddf yng Nghymru.
  • • Bydd y ‘system un ffordd’ o gwmpas yr Amgueddfa yn parhau.
  • • Byddwn yn parhau i lanhau’n rheolaidd, ac awyru’r adeilad am resymau iechyd y cyhoedd.

Gan y bydd y ffenestri a drws yn agored yn ystod eich ymweliad cynghorir chi i wisgo digon o ddillad cynnes !

Diolch am eich dealltwriaeth.