Ein Gweledigaeth

Ein nod yw:

‘cynnal amgueddfa gyffrous fel atyniad gwych, gan ddefnyddio creiriau hanesyddol, dogfennau a’r dechnoleg diweddaraf er mwyn arwain y gymuned leol ac ymwelwyr – o bob oed – ar daith gofiadwy drwy hanes morwrol a chymdeithasol Llŷn’

Ymweld â ni

Oriau agor hanner tymor mis, Chwefror.


Dan ni'n falch i gyhoeddi y bydd yr amgueddfa a'r caffi yn agored dros hanner tymor :
Pnawn Mercher 15fed a phnawn Sadwrn 18fed o 12.30-3.30pm.galwch heibio!

Hefyd byddwn yn agored pnawn mercher 22ain a phnawn Sadwrn 25ain yr un alseroedd.

arwydd